Pameijer TV dietiste


In Noord zit het werkproject Pameijer TV. Cliënten maakten een filmpje over de diëtiste.

Tags: