Straatpraat Waterplein


In november is het het Waterplein op het Benthemplein opgeleverd. Wat vindt men een half jaar van dit plein?